Đầu Pod Xlim - Xlim Pro

Đầu Pod Xlim - Xlim Pro

^^^ Phù Hợp Với Các Loại Như Sau: >>> Đầu 0.4: . Xlim Pro, Xlim Se V2, Ninja Pro, Bounce Pro, Xpod, Sq pro......... >>> Đầu 0.6: . Xlim V2, Xlim se, Và tất Cả Loại 30W

Sản phẩm khác

Thuốc bổ cho phổi