Steam Works Xoài Chín Ice - Xoài Chín Lạnh ( 60ml - 12mg )